Agrigento údolie chrámov

Taliansko / Sicília / Agrigento

Agrigento
Agrigento
Agrigento je rušné, obliehané turistami a je najstaršou turistickou atrakciou na ostrove Sicília. V staroveku napísal Pindaros o obyvateľoch Akragasu, že stavajú pre celé veky, ale hodujú, akoby nemá byť zajtrajška. Dnes má moderné mesto so svojimi prešibanými obyvateľmi viac spoločného s povahou než s estetikou svojho starovekého predchodcu. Nádherné údolie Chrámov zatienené do výšky sa týčiace modernou zástavbou stráca veľa zo svojho bezprostredného účinku. Až keď zostúpite dole medzi rozvaliny, oceníte ich monumentalitu. Pod estetickou krátkozrakosťou 60. a 70. Rokov 20. storočia sa ukrýva kompaktné stredoveké mesto, ktoré si zaslúži viac, než letmý pohľad. Ide o jedno z najživších miest na ostrove Sicília.

Dejiny vojen o Agrigento

Sídlo Akragas bolo založené osadníkmi z Rodosu v roku 581 pred n. l. a jeho úlohou bolo monitorovať kartáginské invázie. Po slávnom víťazstve v bitke pri Himére v roku 480 pred n. l. táto hrozba pominula a s novozískanými otrokmi sa začala stavba Diovho Chrámu. Odhaduje sa, že v tej dobe mal Akragas približne 2.000.000 obyvateľov. Grécky básnik Pindaros mesto popísal ako najkrajšie z miest obývaných smrteľníkmi.

Šťastie sa od mesta náhle odvrátilo v roku 406 p. n. l., keď sa Kartágu podarilo prekonať grécky odpor. V roku 338 p. n. l. bolo znova získané koryntským vojvodcom Timoleonem, ktorý tu zaviedol liberálne a demokratické zriadenie. V roku 210 pred n. l. prevzali mesto Rimania. Premenovali ho na Agrigentum, podporili rozvoj poľnohospodárstva a obchodu, čím boli položené základy budúcej prosperity mesta v byzantskom období, kedy sa stalo dôležitým obchodným centrom.

V 7. storočí n. l. presídlili obyvatelia hore na kopec na miesto moderného mesta. Doslova opustili staré mesto Akragas. Jednou z možností prečo došlo k presídleniu, je obrana voči novým dobyvateľom zo severnej Afriky. Navzdory všemožnému úsiliu Agrigento padlo do rúk Saracénov na začiatku 9. storočia.

Agrigento sa príliš nezmenilo až do 19. storočia, kedy bola vybudovaná západná polovica mesta. Obdobie po Druhej svetovej vojne bolo obzvlášť nepriaznivé pre údolie Chrámov, pretože výstavba zasiahla do jeho vzhľadu a zastavila sa až keď sa objavili prvé hlasy z Talianska, že Agrigento ničí vlastné kultúrne dedičstvo.


Zaujímavosti

Vale dei Templi

Chrámový komplex a mestské hradby, ktoré zostali zachované zo starovekého mesta Akragas, jedna z najvýznamnejších pamiatok na Sicílii zapísaná na zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO, je sama osebe dostatočným dôvodom k návšteve stredomorského pobrežia ostrova. Navzdory názvu stojí päť dórskych chrámov na vrchole kopca, aby boli viditeľné z ďalekého okolia slúžili ako maják námorníkom vracajúcim sa domov. Z chrámov sú dnes rozvaliny, v rôznom stave zachovalosti, napriek tomu poskytujú dobrý obraz toho, ako muselo toto najbohatšie mesto Veľkého Grécka; Magna Graecia vyzerať. Po návšteve tejto oblasti Goethe s básnickou nadsádzkou napísal: „Po zhliadnutí tohto nádherného údolia nás už nikdy v živote nič tak nepoteší“. Najkrajšia doba na návštevu je február a marec kedy je údolie plné kvetov. Aby ste si prehliadli všetky chrámy, budete potrebovať celý deň a pol dňa na prehliadku archeologického múzea.

Chrámy stojace ničím nespútané a neobklopené vo východnej časti sú najmalebnejšie zo všetkých. Prvý z nich je Tempio di Ercole; Herkulov chrám ležiaci bezprostredne za vchodom napravo. Jeho pôvod je neistý ale mal by byť na tomto miest e najstarší z konca 6. storočia pred n. l. Osem z jeho 38 stĺpov bolo vztýčených a celé jeho rozvaliny si môžete obísť dookola. Keď sa vydáte smerom na východ popri pozostatkoch starovekých hradieb, ďalší chrám na ceste bude Tempio della Concordia; Chrám Svornosti, ktorý ako jediný prežil nemilosrdný zub času a chod dejín relatívne nepoškodený. Postavený bol okolo roku 430 pred n. l. a v 6. storočí n. l. bol premenený na kresťanskú baziliku. Noví „nájomníci“ stavbu spevnili, čím jej dali väčšiu šancu prežiť zemetrasenie. V roku 1748 bol chrám zreštaurovaný do svojej pôvodnej podoby. Tradične ho navštevujú nevesty a ženísi vo svoj svadobný deň.

Na východnom konci hrebeňa o 400m ďalej stojí Tempio di Hera, v stredoveku čiastočne zničený zemetrasením. Hneď za východným koncom sa nachádza dlhý oltár pôvodne používaný k vykonávaniu obetí bohom: červené stopy vznikli po požiari najpravdepodobnejšie počas kartáginskej invázie v roku 406 pred n. l.

Na druhej strane cesty naproti Herkulovmu chrámu sa nachádza malý chrám stjaci na vysokej základni. Nazýva sa Tomba di Therone; Teronov hrob, gréckeho tyrana Akragasu, ale stavba v skutočnosti pochádza približne z roku 75 pred n. l. z doby rímskej okupácie takmer 500 rokov po tyranovej smrti.

Na druhej strane Via dei Templi je vhod do západnej časti, s rozvalinami Tempio di Zeus Olimpico. S rozmermi 112m x 56m a výškou stĺpov 20m by to bol najväčší postavený dórsky chrám, keby jeho stavba nebola prerušená kartáginským drancovaním. Medzi ruinami môžete vidieť ležať telamon, podporu v podobe muža so vztýčenými rukami. Socha je vysoká necelých osem metrov a to jedna z rady ďalších.

Ďalej leží menší Tempio dei Dioscuri; Chrám Blížencov, tiež známy ako chrám Kastora a Polluxa. Vybudovaný bol na konci 5. storočia pred n. l. a bol po zreštaurovaní opäť zničený zemetrasením. To, čo vidíme dnes pochádza z roku 1832, kedy bol znovu postavený za použitia materiálu z okolitých chrámov.

Hneď za chrámom sa nachádza komplex oltárov a malých budov, ktoré mali byť súčasťou Santuario di Demetra e Kore alebo Divine Chtoniche; svätyňa Podzemných božstiev z počiatku 6. storočia pred n. l.

Keď vyjdete von z areálu a vydáte sa po ceste južným smerom, dôjdete k chrámu Tempio di Esculapio, ktorý leží pri druhej odbočke doľava. Je najmenší zo všetkých chrámov a miesto kolonády má steny.

Východne od múzea sa rozkladá hlénisticko – rímska štvrť. Tu si môžete prehliadnuť.dobre zachované ulice, ktoré boli súčasťou starovekého Akragasu a neskôr za Rimanov Agrigenta. Pravidelná sieť ulíc je tvorená hlavnými ulicami; plateiai, prekríženými v pravom uhle vedľajšími ulicami; stenopoi. Všetky boli vybudované na konci 4. storočia pred n. l. Rimania do štruktúra mesta výrazne nezasiahli, len stavby vylepšili mozaikovými podlahami a ozdobnými štukami. Tiež zaviedli vodovodné potrubia a vykurovanie niektorých častí a zbudovali kanalizáciu a odvod dažďovej vody.

Asi na polceste severným smerom po ceste z archeologického parku smerom k mestu leží Museo Archeologico, kde sa nachádza veľká zbierka dobre popísaných nálezov vakopaných v lokalite. V miestnosti 1 nájdete archeologický plán starovekého Akagasu, ktorý vám dá predstavu aké veľké bolo antické mesto. V miestnosti 3 je vystavovaná bohatá zbierka čiernofigúrovéj a červenofigúrovej keramiky od 6. do 3. storočia pred n. l. Obzvlášť krásnym exponátom je kalichový kráter z roku 490 pred n. l. Vmiestnosti 6 sa nachádza telamon vysoký 7,75m, rozhodne najzaujímavejší exponát, a hlavy ďalších troch. Tiež je tu v zmenšenej mierke vynikajúca rekonštrukcia chrámu, z ktorého pchádzali, vďaka ktorej si návštevník urobí predstavu, aké krásne miesto to muselo byť. V miestnosti 9 je socha ephea; mladíka vytesaného v roku 470 pred n. l. z bieleho mramoru. V poslednej sále sú nálezy z celej provincie; určite neprehliadnite nádherné keramické nádoby a bronzové prilby.

Na pozemkoch múzea sa nachádza kostol cisterciánov z 13. storočia Chiesa di San Nicola s krásnym gotickým portálom. Vo vnútri nájdete rímsky sarkofág s nádherným reliéfom zobrazujúcim mýtus o Faidre. Na priestranstve pred kostolom sa nachádza staroveký odeón postavený v 3. storočí pred n. l. pre verejné zhromaždenia. Hneď vedľa stojí Oratorium di Falaride chrám z 1. storočia pred n. l., v stredoveku premenený na oratorium.

Stredoveké mesto

Potulovať sa po úzkych veterných uliciach starého mesta je príjemným odpočinkom po dni strávenom medzi chrámami. Na Via Santo Spirito na vrchu rady veterných schodov severne od Via Atenea sa nachádza kláštor cisterciánov Monastero di Santo Spirito založený okolo roku 1290. Krásnym gotickým portálom prejdete dovnútra kde nájdete peknú štukovú výzdobu od Giacoma Serpotta a sochu Madonna Incoronata od Domenica Gagini. Hore sa nachádza malé Museo Civico. Na západnom konci Via Atenea stojí malý kostolík Chiesa di Santa Maria del Greci, do ktorého sa vchádza krásnou záhradou s palmami a cyprusmi. Postavený bol v 11. storočí na mieste dórskeho chrámu z 5. storočia pred n. l. zasväenému Aténe. Vo vnútri je vidno značne poškodené byzantské fresky a pozostatky pôvodného normanského stropu.

Na Via Duomo sa nachádza nádherná agrigentská katedrála postavená v roku 1000. Je zasvätená prvému arcibiskupovi mesta, normanskému svätcovi Gerlandovi. Počas storočí bola mnohokrát prestavovaná a bola k nej pripojená nedokončená zvonica z 15. storočia. Vo vnútri nájdete hrob svätca. Nezabudnite si prehliadnuť nádherný strop. Katedrála tiež uchováva listinu od diabla, ktorý mal použiť všetku svoju lesť, aby znesvätil Madonnu z Agrigento. Vo svojom liste jej sľuboval všetky poklady sveta ale Madonna vytrvala vo svojej čistote a obrátila sa na kňazov, ktorí stále uchovávajú túto tajomnú listinu.

Loďou popri malebnom pobreží

Ak si chcete dopriať odpočinok od prehliadky archeologických lokalít, môžete sa vydať na na výlet loďou severným smerom popri malebnom pobreží Talianska. Jeho súčasťou je aj Scala dei Turchi, zapísané na zoznam Svetového dedičstva organizácie UNESCO. Je to nádherný útes z vrstevnatého bieleho slieňovca, ktorý postupne erodoval tak, že dnes vyzerá ako „schodisko“. Budete sa plaviť popri prírodnej rezervácii Foce del Salco, okolo rozprávkovej pláže Eraclea Minoa a ku kriedovým útesom Capo Bianco.

Sagra del Mandorio in Fiore, Sviatok kvitnúcich mandľovníkov sa koná prvú nedeľu vo februári. Je to veľká ľudová oslava, ktorá sa koná v čase, keď sa údolie chrámov pokryje kvetmi mandľovníkov. Festa di San Calogero, Sviatok svätého Calogera sa koná prvú nedeľu v júli. Je to týžden trvajúca slávnosť, počas ktorej sa mestom nesie socha sv. Calodera, ktorý zachránil mesto pred morom, zatiaľ čo prizerajúce sa davy hádžu na sochu svätca bochníky koreneného chleba.

Teatro Pirandello, Agrigentské divadlo predstavuje predovšetkým diela veľkého spisovateľa a dramatika, miestneho rodáka Luigiho Pirandella.

Mapa Agrigento


Zobraziť Taliansko Sicília na väčšej mape

Autor: Ilém Hárniš Tulák,

P.S. navštívte domovskú stránku >> Potulky Taliansko


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára